Despre ATORG

O asociație a tinerilor din Biserică, pentru Biserică

Scopurile Asociației

  • Implicarea tinerilor în viaţa parohi­ilor din care fac parte sub îndrumarea preotului paroh şi angajarea lor în pro­movarea cântării bisericeşti;
  • Crearea de legături între tinerii din Arhiepiscopie şi Mitropolie şi întărirea comuniunii dintre ei;
  • Cultivarea propriei identităţi ortodo­xe române, cu deschidere faţă de cul­tura spaţiului în care trăim;
  • Progresul în viaţa spirituală prin or­ganizarea de întâlniri, conferinţe şi co­locvii, care să aibă ca bază dialogul deschis între tineri, pe de o parte şi duhovnici sau teologi, pe de alta;
  • Realizarea de pelerinaje în România şi în alte ţări ortodoxe, dar şi în Ger­mania sau în alte locuri cu relevanţă duhovnicească;
  • Ajutorarea elevilor şi studenţilor cu posibilităţi materiale reduse, sprijini­rea orfanilor sau a familiilor sărace din Germania şi România...

Structură organizatorică

Preşedinte

 

Episcop-Vicar Dr. Sofian Braşoveanul

 

Mobil: {+49}(0)176 61 04 81 33

 

Email: episcopulsofian@cbrom.de

 

Vicepreşedinte, coordonator Germania

 

Preot Nicolae Gilla

 

Tel.: {+43}(0)699/11 06 38 97

 

Mobil: +49(0)17650020265

 

Email: info@biserica-tuebingen.de

 

Vicepreşedinte, coordonator Austria

 

Simona Nica

 

Tel.: {+43}(0)650 6622395

 

Email: simona.nica27@gmail.com

 

Secretariat

 

Alexandru Văduva

 

Email: secretar@atorg.de

 

Contabilitate

 

Ana Maria Sechel

 

Mobil: {+49}(0)176 25239162

 

Email: ana.tanu@gmail.com

 

Sector organizare conferinţe

 

Diacon Teodor Tăbuș

 

Mobil: {+49}(0)15253926484

 

Email: teodor_teologie@yahoo.com

 

Sector pelerinaje și excursii

 

Adina Gilla, Luiza Antonescu, Sebastian Vulcan,

Ioana Anghel, Corinna Vîrzob, Maria Plășoianu

 

Email: secretar@atorg.de

 

Sector proiecte sociale

 

Andrada Bacără, Carmen Cârlan

 

Email: carmen.carlan@yahoo.com

 

Departament PR și IT

 

Andrada Bacără, Alexandru Văduva, Alexandra Wild


Email: secretar@atorg.de

 

Ioan Dumitru Popoiu

 

Mobil: {+49}(0)176 28181213


Email: ioanpopoiu@gmail.com

Filii

Istoric

... asociația a fost inființată în 2008

 

La invitaţia Presfinţitului Sofian Bra­şoveanul ca tinerii ortodocşi români din Germania să se întâlnească la Nürnberg pentru a lua o hotărâre cu privire la forma juridică de orga­nizare a unei asociaţii, au răspuns în jur de 80 de persoane, adunaţi din diverse parohii, dintre care menţionăm pe cele de la Aschaffenburg, Bremen, Darmstadt, Frankfurt, Hamburg, Hei­delberg, Ingolstadt, Konstanz, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Tü­bingen...

 

S-a hotărât ca asociaţia să se numeas­că: «Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Ro­mâni din Germania» şi să aibă ca pa­troni spirituali pe Sfinţii Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod împreună cu fiii săi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, pentru ca jertfa acestor vlăstare domneşti să fie şi pentru tinerii de azi un model de dăruire lui Hristos şi se­menilor.

 

Preşedinte al Asociaţiei a fost ales P.S. Sofian Braşoveanul. S-a hotărât ca tinerii din toate filialele să se întâlnească o dată pe an, toamna, în locuri diferite din Germania.

 

Activitatea noastră poate fi susținută prin donații pe contul:

 

Rum. Orth. Metropolie-ATORG

Liga Bank Nürnberg

IBAN DE03750903000301167804

BIC GENODEF1M05