Rugăciunile dimineţii

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Rugăciunile serii

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Rugăciune pentru căsătorie

Rugăciunea tinerilor care vor să se căsătorească

Doamne, Dumnezeule al milostivirilor şi a toată bunătatea, care plineşti cererile celor care Te cheamă cu credinţa, ascultă şi nevrednica noastră rugăciune. Tu vezi că vrem să ne unim vieţile prin căsătorie, Tu vezi dorirea inimilor noastre şi ştii dacă este bună sau este rea. Dacă este bineplăcut Ţie să luăm asupra noastră crucea căsătoriei, ajută-ne să biruim toate piedicile cu care vrăjmaşul ne necăjeşte.

Rugăciune pentru unitatea comunităţii

Doamne, Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Care ridici păcatul lumii, Care prin înălţarea Ta pe culmea Golgotei ne-ai răscumpărat din blestemul Legii şi ai aşezat la loc pe omul cel căzut; Care pe Cruce Ţi-ai întins preacuratele Tale braţe pentru a strânge laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei împrăştiaţi pe toată faţa pământului, iar prin pogorârea Duhului Tău Celui Sfânt ai chemat pe toţi oamenii la unire; Tu, deci, Strălucire a slavei Tatălui, mai înainte de a merge la această mare şi sfântă lucrare pentru mântuirea lumii, Te-ai rugat Părintelui Tău ca toţi să fim una, precum şi Tu una eşti cu Tatăl şi cu Sfântul Duh; dă-ne nouă puterea de a iubi aşa cum Tu ne-ai poruncit atunci când ai zis ucenicilor Tăi: „Iubiţi-vă unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi” şi ne dă harul şi înţelepciunea să putem împlini în fiecare zi porunca aceasta prin Sfântul Tău Duh.