O asociație a tinerilor din Biserică, pentru tineri și pentru Biserică. ATORG este o asociație înființată cu scopul de a oferi tinerilor posibilitatea de a întâlni alți tineri, ca împreună să descoperim Ortodoxia nu ca religie, ci ca mod de viață, ca sursă de bucurie și dragoste printr-o viaţă trăită frumos, prin implicarea în activități culturale, sociale și filantropice.

Motto-ul nostru - Mărturie prin prietenie

Aceasta înseamnă prietenie: să nu socotească cineva cele ale lui ca ale sale, ci ca ale aproapelui, și cele ale sale să-i fie străine. Atâta grijire să aibă de sufletul aceluia ca de al său, și acela din partea sa să facă dovada aceleiași dragoste. „Și cum e cu putință", ar zice [careva], „să afli pe unul ca acesta"? într-adevăr, nu e cu putință, pentru că nu vrem, căci dacă am vrea, este foarte cu putință. Că dacă nu ar fi fost cu putință, nu ar fi poruncit Hristos, nici nu ne-ar fi spus atâtea despre dragoste. Sf. Ioan Gură de Aur, Omilia a II-a la Epistola I către Tesalonicieni

Cuvântul Ierarhului

În anul 2008, a fost înfiinţată, la Nürnberg, Asociaţia Tinerilor Ortodocşi din Germania (în germană: Verein der Rumänischen Orthodoxen Jugend in Deutschland). Scopul ei este, de la întemeiere, acela de a oferi tinerilor din Mitropolia noastră un cadru pentru a se putea cunoaşte unii pe alţii, pentru a putea organiza acţiuni împreună, un cadru în care să-şi poată înţelege, cultiva şi afirma identitatea creştin-ortodoxă, românească şi europeană. Fiind creaţi ca şi fiinţe sociale, fiecare dintre noi ne dezvoltăm, creştem intelectual şi spiritual, ne găsim sensul şi împlinirea prin dialog cu ceilalţi, prin raportare la ei. Tinereţea fiind vârsta formării, ea are nevoie mai mult decât toate celelalte vârste de călăuzire, de dialog, de iubire, de comuniune. Pentru un tânăr din diasporă acest cadru are o importanţă şi mai mare, deoarece aici întâlnirea cu cei care au aceleaşi idealuri este îngreuiată de risipirea în care trăim, iar întâlnirea cu alteritatea religioasă, etnică şi culturală este o continuă provocare, căreia el este chemat să-i răspundă, şi va putea face acest lucru doar înţelegându-se pe sine, crescând în armonie. Dezvoltându-se în credinţă, în iubire, în înţelegere, dobândind un orizont vast, împlinindu-şi nevoia de comuniune sănătoasă cu prieteni cu aceleaşi căutări, preocupări şi idealuri, tinerii se vor dezvolta ca şi oameni de nădejde ai societăţii de mâine şi ai Bisericii. Şi pentru aceasta suntem datori să le acordăm întreaga noastră susţinere. + Sofian Braşoveanul, preşedintele ATORG

Despre membrii ATORG

Noi, membri ATORG, suntem tineri români din Germania, Austria şi Luxemburg, care, în cadrul oferit de asociaţie, ne întâlnim pentru a ne cunoaşte unii pe alţii, dar şi pe noi înşine, pentru a gusta în acelaşi timp de viaţa adevărată în Biserica lui Hristos. Mulţi găsim aici răspunsuri la întrebări şi provocări specifice vârstei noastre cu ajutorul prietenilor din parohii şi cu îndrumarea părinţilor duhovnici.

Suntem tineri de toate vârstele, unii veniţi în diaspora din toate colțurile României - Timișoara, Sebeș, Blaj, București, Slatina, Tulcea, Iași, Bacău, alţii născuţi aici. Alături de preoții din parohile din care facem parte, am înţeles că viitorul nu este un loc care ne așteaptă, ci un proiect care se construiește. De aceea, dorim să ne construim un viitor frumos, solid, mai întâi modelându-ne propria fiinţă, iar apoi făcând ceva pentru ceilalți, fie ca prieteni, fie prin activități social-filantropice sau prin implicare civică.

Suntem tineri cu multe întrebări, în căutarea unui sens în viață, preocupați de viitorul Europei şi mai ales al României. Dorim să ne petrecem frumos timpul liber cu oameni care să ne inspire, în căutare de a lega prietenii pe viață cu oameni care au aceași viziune asupra vieții. Dorim să investim parte din timpul nostru în folosul celorlalți participând la acțiuni caritative sau făcând voluntariat în comunitate, discutând despre ce ne frământă, cititind împreună o carte bună sau vizionând un film interesant, discutând despre cum știința se îmbină cu credința, participând la evenimente culturale.

Suntem tineri care căutăm alți tineri spre a-L căuta împreună pe Dumnezeu, spre a ne înţelege pe noi înşine, spre a ne înţelege rostul în această lume prin raportarea la Dumnezeu, Creatorul şi Tatăl nostru al tuturor.

Obiectivele asociației

  • Implicarea tinerilor într-o gamă largă de activități culturale, sociale și filantropice, spre a deveni şi a se simți responsabili și utili;
  • Stimularea tinerilor spre a deveni cea mai bună versiune a lor – încurajându-i să studieze, să citească cât mai mult, spre a dobândi un orizont cât mai larg, și, poate cel mai important, să-și pună întrebări;
  • Stimularea tinerilor să se gândească și la aspectul spiritual al vieții, dincolo de agitația și stresul societății în care trăim;
  • Prezentarea și aprofundarea credinţei şi a spiritualităţii creştin-ortodoxe, prin promovarea valorilor acesteia în rândul tinerilor;
  • Cultivarea identităţi creştin-ortodoxe române a tinerilor, cu deschidere faţă de cultura spaţiului în care trăiesc;
  • Încurajarea tinerilor pentru dialogul dintre credinţă şi cultură, credință și știință.

Tipuri de activități

    Petrecerea timpului liber
        Excursii
        Cursuri de fotografie
        Vizionare filme
        Ateliere de creaţie


    Activități duhovnicești
        Pelerinaje
        Seri duhovnicești


    Activități culturale
        Organizare concerte
        Cercuri de lectură
        Organizare conferințe pe diferite teme
        Organizare dialoguri cultură-credință, știință-credință


    Activități cu caracter patriotic
        Pelerinaje la locuri cu însemnătate istoric-naţională
        Conferinţe cu teme specifice


    Implicare în parohie
        Bibliotecă
        Cor
        Activităţi diverse


    Activități caritative
        Cooperare cu Worldvision România
        Multe altele