Sigla ATORG

              
Sigla ATORG este compusă din numele asociaţiei, scris prescurtat, la care se adaugă motto-ul Mărturie prin prietenie. Culoarea principală a siglei, albastrul, a fost aleasă ca simbol al cerului şi înălţimilor spre care e firesc ca tinerii să fie în continuă tensiune. Auriul-maroniu al potirului şi al motto-ului doreşte a sugera viaţa, naturalul, pământescul, dar şi sinceritatea, încrederea, stabilitatea, optimismul şi comuniunea atât de necesare şi fireşti tinerilor.

În mijlocul siglei se află litera O, ca simbol ar Ortodoxiei noastre creştine. În interiorul acesteia este înfăţişat un Potir euharistic în centrul căruia se vede o Cruce. Toate acestea trimit spre ceea ce trebuie să fie central în asociaţia noastră. Anume asumarea şi promovarea continuă a identităţii noastre frumoase creştin ortodoxe, pe care să o trăim în comuniunea dintre noi, comuniune al cărei fundament este părtăşia noastră a tuturor cu Domnul Iisus Hristos. Această părtăşie, asumată prin Cruce şi manifestată prin Potir, să ne fie continuu model şi încurajare spre un model de vieţuire hristică, iubitoare şi dăruitoare de sine, în care asumarea crucii, a destinului şi a aproapelui să se împletească şi să ne conducă spre bucuria împlinirii şi a comuniunii.

    

Imnul ATORG

De mai multă vreme am simţit lipsa unui imn ATORG, care ne unească şi prin faptul că ne dă expresie sentimentelor pe care le purtăm în inimă şi ne ajută să le exprimăm prin cântare cu o gură şi o inimă. Ne-am oprit la acest imn, parte din psalmul 132 din următoarele motive:

1. Este vorba de un text biblic, pe care preluându-l mărturisim fundamentarea noastră scripturistică şi apartenenţa la Biserică

2. Mesajul textului vorbeşte despre binecuvântarea faptului de a fi împreună, de a acţiona în unitate.

3. Este vorba de un text a cărui melodie o avem şi în germană, italiană şi ebraică. Aceasta înseamnă că imnul îl vom putea cânta şi împreună cu atorgişti care vorbesc mai bine germana decât româna, dar şi cu prieteni germani. De asemenea, aceste varietăţi lingvistice se doresc şi o mărturie atât a identităţii noastre, cât şi a deschiderii care dorim să ne caracterizeze, spre tineri din alte comunităţi şi tradiţii cu care ne bucurăm să împărtăşim valorile propriei noastre tradiţii.

4. Pentru frumuseţea melodiei.